Pastured Lamb: lamb

No antibiotics, GMO-free.

Lamb Shoulder Roast

$10.50/lb. Avg. 2.59 lb.

Lamb for Stew

$9.00/lb. Avg. 1 lb.

Lamb Kabab

$9.50/lb. Avg. 1 lb.

Lamb Shanks

$10.00/lb. Avg. 1 lb.

Lamb Blade Chops

$15.00/lb. Avg. 1 lb.

Lamb Shoulder Chops

$15.00/lb. Avg. 1 lb.

Lamb Riblets

$10.00/lb. Avg. 1 lb.

Lamb Heads

$4.50/lb. Avg. 3 lb.

Rack of Lamb Roast

$12.00/lb. Avg. 2.8 lb.

Lamb Rib Chops

$12.00/lb. Avg. 1 lb.

Ground Lamb

$8.50/lb. Avg. 1 lb.

Leg of Lamb

$10.00/lb. Avg. 8 lb.